Navigace :

Poradenská činnost :


Projekty :

Zpracování PENB:

Nová zelená úsporám :
 

O firmě :

2008                     -
zahájení samostatné činnosti

1999 - 2007
        - spolupráce se stavební firmou STOPTERM s.r.o. Praha

1999 - 1998        - spolupráce se stavební firmou A.W.A.L. s.r.o.

Expertní a projektová kancelář - Stavební izolace a stavební fyzika, Praha

                             - tepelně technické výpočty podle ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov

                             - projekty na stavební povolení  a ohlášení

                             - projekty skutečného provedení staveb

                             - návrhy sanace vlhkostních poruch

                             - spolupráce na autorských a soudně znaleckých posudcích

1998 - 1997       - při studiu na VŠ spolupráce se stavebními firmami

A.W.A.L.  s.r.o. - Praha, STOPTERM s.r.o. - Praha

Created by Weslovažena
Design te templates