Navigace :

Poradenská činnost :


Projekty :

Zpracování PENB:

Nová zelená úsporám :
 

PENB :


Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy pro rodinné a bytové domy podle Vyhl. č. 78/2013, ČSN 73 0540, ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832. Součástí PENB je základní komplexní tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí podle ČSN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540 a výkaz výměr konstrukcí podílejících se tepelných ztrátách budovy.


Created by Weslovažena
Design te templates